Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011


Ενεργειακά αυτόνομα κτίρια
«H2SusBuild» (Hydrogen 2 Sustainable Building) ονομάζεται ευρωπαϊκό πρόγραμμα για δημιουργία κτιρίου με μηδενικές εκπομπές ρύπων, που θα μπορεί να καλύπτει πλήρως την ηλεκτροδότησή του.

Στόχος του η δημιουργία ενός κτιρίου που όχι μόνο θα μειώνει δραστικά το "αποτύπωμα" άνθρακα, αλλά θα μπορεί να καλύψει πλήρως την ηλεκτρική του κατανάλωση, εκμηδενίζοντας παράλληλα τις εκπομπές ρύπων.

Στο κτίριο αυτό η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται αποκλειστικά από εναλλακτικές πηγές (αιολική και ηλιακή ενέργεια). Όσο για το "πράσινο ρεύμα" που θα περισσεύει θα χρησιμοποιείται για την ηλεκτρόλυση νερού, την παραγωγή αερίου υδρογόνου και τη φύλαξή του, με σκοπό τη μελλοντική κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου.

Στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του οποίου ηγείται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συμμετέχει η Schneider Electric AEBE μαζί με 18 μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και ιδρύματα από όλη την Ευρώπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: