Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

<div style="width:220px; height:150px;">
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://swf.yowindow.com/wimo/hpPal/hpPal.swf" width="220" height="150">
        <param name="movie" value="http://swf.yowindow.com/wimo/hpPal/hpPal.swf"/>
        <param name="allowfullscreen" value="true"/>
        <param name="wmode" value="opaque"/>
        <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"/>
        <param name="flashvars"
        value="location_id=gn:734330&amp;time_format=12&amp;unit_system=metric&amp;lang=el&amp;background=#FFFFFF&amp;copyright_bar=false"
    />
        <a href="http://yowindow.com?client=widget&amp;link=stub"
        style="width:220px;height:150px;display: block;text-indent: -50000px;font-size: 0px;-moz-background-clip:border;-moz-background-inline-policy:continuous;-moz-background-origin:padding;background:#DDF url(http://yowindow.com/img/logo.png) no-repeat scroll 50% 50%;"
        >Weather Widget</a>
    </object>
</div>
<div style="width: 220px; height: 15px; font-size: 12px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">
    <span style="float:left;"><a target="_top" href="http://yowindow.com?client=widget&amp;link=copyright" style="color: #2fa900; text-decoration:none;" title="Desktop weather">YoWindow.com</a></span>
    <span style="float:right; color:#888888;">Forecast by&nbsp;<a href="http://yr.no" style="color: #2fa900; text-decoration:none;">yr.no</a></span>
</div>

Δεν υπάρχουν σχόλια: