Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

OHE (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών).

OHE (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών).


  Μετά τη λήξη του Β' Παγκόσμιου πολέμου τα κράτη συνειδητοποιώντας ότι η έκρηξη ενός νέου πολέμου θα σήμαινε και την καταστροφή της ανθρώπινης ύπαρξης, αποφάσισαν να ιδρύσουν έναν οργανισμό, που να έχει σαν βασικό του σκοπό τη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης.

Πράγματι, ύστερα απ' την όχι και τόσο ευχάριστη εμπειρία που τους είχε δημιουργήσει η αποτυχία της Κ.Τ.Ε. (Κοινωνία των Εθνών, οργανισμός ανάλογος με τον ΟΗΕ) και μετά από μια σειρά προκαταρκτικών διασκέψεων (25 Απριλίου 1945 - 26 Ιουνίου 1945) υπογράφεται ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου. Ο χάρτης άρχισε να ισχύει απ' τις 24 Οκτωβρίου 1945, οπότε οι 5 Μεγάλες Δυνάμεις που διαμορφώθηκαν απ' τον πόλεμο και η πλειοψηφία των κρατών κατάθεσαν τα έγγραφα επικύρωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Οι θεμελιώδεις αρχές του οργανισμού είναι η κυρίαρχη ισότητα όλων των κρατών - μελών του, η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το χάρτη και τις διεθνείς συμβάσεις, η παροχή βοήθειας στις ενέργειες του ΟΗΕ, η μη επέμβαση στα εξωτερικά των άλλων κρατών, η ειρηνευτική επίλυση των διεθνών διαφορών και η αποχή από την απειλή και τη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις.

Ο ΟΗΕ σαν οργανισμός έχει την ανάγκη ύπαρξης διάφορων οργάνων που θα έχουν τη δυνατότητα ν' αποφασίζουν, αλλά και να επιβάλουν τις αποφάσεις του Οργανισμού. Βασικό όργανό τους είναι η Γενική Συνέλευση στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα κράτη - μέλη και παίρνει αποφάσεις με πλειοψηφία που καθορίζεται κάθε φορά απ' τη σοβαρότητα του προβλήματος. Την κύρια όμως φροντίδα για τη διατήρηση της ειρήνης την έχει το 15 μελές Συμβούλιο Ασφαλείας που αποτελείται από 5 μόνιμα μέλη, ενώ τα υπόλοιπα είναι αιρετά, εκλεγόμενα ανά διετία. Σημαντικό όργανο του ΟΗΕ αποτελεί κι ο Γενικός Γραμματέας, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από υπόδειξη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος είναι δυνατόν να επανεκλεγεί και η θητεία του είναι πέντε χρόνια, είναι ο συντονισμός του έργου των Η.Ε., να προετοιμάζει τον προϋπολογισμό τους και να δρα μετά από εξουσιοδότηση σε διάφορες περιπτώσεις. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε κυβέρνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: