Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Διαφθορά και ατιμωρησία οι πληγές του κράτους


Η συγκάλυψη, της συγκάλυψης, ω συγκάλυψη.

Εδώ και καιρό αρκετοί αναφέρονται στην διαφθορά ως το κύριο πρόβλημα του νεοελληνικού κράτους. Από ό,τι φαίνεται όμως, σύμφωνα τουλάχιστον με την έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζή, εξίσου μεγάλο πρόβλημα αν όχι και μεγαλύτερο, καθώς αυτό θρέφει την διαφθορά είναι η ατιμωρησία

Στην ετήσια έκθεση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του  ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αναφέρεται στη δραστηριότητά του κατά το προηγούµενο έτος, στις νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που υπέβαλε µε στόχο την πάταξη της διαφθοράς και την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης στον δηµόσιο τοµέα καθώς επίσης και στην άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του στα πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου των δηµοσίων υπαλλήλων. Επίσης, στην έκθεση παρατίθενται χαρακτηριστικές υποθέσεις που χειρίσθηκε κατά το 2011 το Γραφείο του και γίνεται  µία συνολική επισκόπηση του έργου του.

Και ακούστε πώς περιγράφει ο ίδιος το έργο του, γιατί πραγματικά αξίζει να ρίξουμε μια ματιά: “Ο αγώνας δεν είναι εύκολος αλλά  µακρύς, δύσκολος, επίπονος που απαιτεί συνεχή έµπρακτη πολιτική βούληση, γιατί αντιµετωπίζει πολλά εµπόδια, όπως την άµεση και ενίοτε επιθετική µε µηνύσεις και αγωγές αντιδράσεις των θιγοµένων, τη γραφειοκρατική νοοτροπία µερίδας της διοίκησης, τα διάφορα µικροσυµφέροντα, που ανάγουν την υπόθεσή τους σε µείζον εθνικό ζήτηµα, την άµεση και έµµεση αντίδραση των συνδικαλιστικών φορέων, την απογοήτευση λόγω βραδείας και επιεικούς απόδοσης της δικαιοσύνης και, σε πολλές περιπτώσεις, τη χλιαρή συµπαράσταση µέρους της κοινωνίας.”

Ποιό μέρος της έκθεσης δεν θα διαβάσατε στα “συστημικά” ΜΜΕ

Και παρόλο που η έκθεσή του έχει λάβει κάποια δημοσιότητα στα “μεγάλα” ΜΜΕ της χώρας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολύ λίγη σημασία θα δοθεί στο πιο σημαντικό ίσως κομμάτι αυτής της έκθεσης. Αυτό που αφορά την “ρίζα” της όλης παθογένειας και το οποίο αναφέρεται προφανώς στο παρακράτος της αριστεράς που τόσα χρόνια έχει χτιστεί (και υποστηριχτεί και από την “δεξιά”). Διαβάστε τι γράφει ο κ. Ρακιτζής στην έκθεσή του, και σκεφτείτε εάν αυτά ακριβώς δεν είναι που λένε τόσα χρόνια, κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται... ακροδεξιοί:
Από τους ελέγχους αυτούς αναδείχθηκε ανάγλυφη η παθογένεια ενός κρατικοδίαιτου συνδικαλισµού,  ο οποίος διαβιεί πλουσιοπάροχα και κυριαρχεί µε χρήµατα του κοινωνικού συνόλου, εναντίον του οποίου ενίοτε καταφέρεται.
Προφανώς παραβιάζεται κατάφωρα το πνεύµα του νόµου για οικονοµική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων και θεµελίωση ελεύθερου, ακηδεµόνευτου και ανεξάρτητου συνδικαλισµού. Επισηµάνθηκε, επίσης, η ανάδειξη των οµοσπονδιών ως «εταίρων»  των ∆ιοικήσεων,  οι οποίοι ουσιαστικά συνδιοικούν τις δηµόσιες επιχειρήσεις.  Αυτό γίνεται  µε την ανοχή-συµµετοχή των εκάστοτε  διοικήσεων,  οι οποίες, προκειµένου να διατηρήσουν την εργασιακή ειρήνη, ουσιαστικά επέτρεψαν και καλλιέργησαν µια συναλλακτική σχέση µε τις ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήµατος.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Γιατρός γενικού νοσοκομείου της Αθήνας προχωρούσε σε εισαγωγές ασθενών σαν δήθεν έκτακτα και επείγοντα περιστατικά κατά τη διάρκεια των Γενικών Εφημεριών, οι οποίες αποδείχθηκε ότι ήταν προγραμματισμένες εκ των προτέρων και κάθε άλλο παρά επείγουσες. Επίσης, παρείχε σε ασθενείς, που είχαν εισαχθεί για επείγουσα κατάσταση, άδεια εξόδου από το νοσοκομείο ακόμη και για 6 ημέρες, ενώ πλαστογραφούσε εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ Αττικής γα τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος, της ψευδούς βεβαίωσης και της πλαστογραφίας μετά χρήσεως, όμως το συμβούλιο επέβαλε έγγραφη επίπληξη για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.
Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων ΔΟΥ εξέδωσε Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας στον μνηστήρα της, παρόλο που εμφανιζόταν να μην έχει υποβάλλει ποτέ δήλωση ΦΠΑ ούτε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, έχοντας, μάλιστα, ληξιπρόθεσμες οφειλές 178.863 ευρώ. Επίσης, εξέδωσε φορολογική ενημερότητα και για τον αδελφό της, ο οποίος δεν είχε δηλώσει ΦΠΑ από το 2000, δεν είχε κάνει φορολογική δήλωση από το 2004 και είχε οφειλές στην εφορία. Και όμως το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών της επέβαλε προσωρινή παύση τριών μηνών.

Υπάλληλος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος είχε μεταταχθεί από την υπό εκκαθάριση Ολυμπιακή Αεροπορία αρνήθηκε να αναλάβει υπηρεσιακά καθήκοντα, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να διεκπεραιώσει ότι του ανατεθεί, καθώς είχε υποβάλει συγκεκριμένο αίτημα προς τη Διοίκηση προκειμένου να μετακινηθεί σε Διεθνη Αερολιμένα. Το αίτημα δεν είχε γίνει αποδεκτό και εκ του λόγου αυτού δεν προτίθετο να εργαστεί στο Τμήμα, στο οποίο τοποθετήθηκε. Η διοίκηση της ΥΠΑ τον απήλλαξε από τα πειθαρχικά παραπτώματα της άρνησης εκτέλεσης του υπηρεσιακού του καθήκοντος και της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Τι προτείνει ο Γενικός Επιθεωρητής

Ήδη ο ΓΕ∆∆, µαζί  µε άλλους φορείς της χώρας που δραστηριοποιούνται στην καταπολέµηση της διαφθοράς, συνεργάζεται µε την Οµάδα ∆ράσης της ΕΕ για την Ελλάδα προκειµένου να καταρτιστεί ο νέος οδικός χάρτης µε στόχο:
Τη βελτίωση και την ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου καταπολέµησης της διαφθοράς.
Τη βελτίωση του συντονισµού ανάµεσα στους φορείς που εµπλέκονται στην καταπολέµηση της διαφθοράς.
Την ενδυνάµωση του θεσµικού πλαισίου και της ανεξαρτησίας του ΓΕ∆∆.
Την ανάπτυξη µιας συνολικής εθνικής στρατηγικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς.
Την ανάπτυξη µιας νέας κουλτούρας ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου στους δηµόσιους φορείς.
Τη συγχώνευση κάποιων Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.
Την ανάπτυξη των απαραίτητων και αποτελεσµατικών εργαλείων προς αυτή την κατεύθυνση.
Την οικοδόµηση ενός ισχυρού και αποτελεσµατικού δικτύου κατά της διαφθοράς.

Πόσα από αυτά θα γίνουν; Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά με βάση το ότι η σημερινή κυβέρνηση της χώρας στηρίζεται στα δύο κόμματα που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση και το πιο συστημικό κομμάτι της αριστεράς, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι.

Δημήτρης Παπαγεωργίου
ΠΗΓΗ:  ΕΛ.ΩΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: