Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Kill spam για Blog

Kill spam για Blog


Κάνουμε αντιγραφή του παρακάτω κώδικα και απλά το τοτοθετούμε στο HTML

<a href="http://officeofstrategicinfluence.com/spam/">
<img alt="This link kills spam" src="http://officeofstrategicinfluence.com/spam/icon.png" border=0></a><br />


Δεν υπάρχουν σχόλια: