Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

«Tα τελευταία χρόνια βρέχει παλαβά»


 «Tα τελευταία χρόνια βρέχει παλαβά»Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν υδάτινοι πόροι που ανέρχονται σε περίπου 30 δισ. κυβικά μέτρα νερού, το οποίο είτε ρέει επιφανειακά, είτε τροφοδοτεί υπόγεια υδροφόρα στρώματα   

«Τα τελευταία χρόνια βρέχει "παλαβά"», αναφέρει ο κ.Σούλιος, επισημαίνοντας ότι η μείωση του ύψους της βροχής κυμαίνεται από 1 χιλιοστό ετησίως στην Αθήνα έως 8 χιλιοστά στην Κέρκυρα.

«Όσο πιο πολύ βρέχει και πιο έντονα, τόσο πιο γρήγορα μειώνονται οι βροχές με το πέρασμα των δεκαετιών», εξηγεί.

«Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι εκτός από το ρυθμό της βροχής, έχει αλλάξει και η κατανομή της, δηλαδή μειώνονται οι βροχοπτώσεις το χειμώνα και αυξάνονται το καλοκαίρι, περίοδο που όμως το νερό εξατμίζεται επιφανειακά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και δεν τροφοδοτούνται έτσι τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα», λέει ο κ.Σούλιος.

Στην Ελλάδα σήμερα, προσθέτει ο καθηγητής, υπάρχουν υδάτινοι πόροι που ανέρχονται σε περίπου 30 δισ. κυβικά μέτρα νερού, το οποίο είτε ρέει επιφανειακά, είτε τροφοδοτεί υπόγεια υδροφόρα στρώματα.

«Από αυτά τα 20 δισ. κυβικά μέτρα νερού είναι μόνο εκμεταλλεύσιμα εκ των οποίων τα 12, είναι επιφανειακά νερά και τα υπόλοιπα υπόγεια. Όσον αφορά την κατανάλωση, από τα 10 με 11 δισ. κυβικά μέτρα νερού που εκμεταλλευόμαστε, το 80% πάει στη γεωργία, το 6% με 8% στη βιομηχανία- βιοτεχνία και το υπόλοιπο στην αστική κατανάλωση» τόνισε ο κ.Σούλιος.

Από τα 10 με 11 δισ. κυβικά μέτρα νερού που αξιοποιούνται, το 80% είναι από υπόγεια νερά και το 20% από επιφανειακά, όπως τα φράγματα.

«Συνεπώς, πρέπει να αυξήσουμε τα έργα στα επιφανειακά ύδατα για μεγαλύτερη εκμετάλλευση των νερών», κατέληξε συμπερασματικά, προτείνοντας να σταματήσει η υπεράντληση των υδάτων για γεωργική χρήση και να υλοποιηθούν δράσεις για την αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα και κυρίως σε περιοχές, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, όπως τα μεγάλα αστικά κέντρα και οι περιοχές με έντονη γεωργική χρήση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: